Zvládání stresu - relaxační techniky

Kurz na míru

Základní info

Stres - jak ho rozpoznáme
Jak se chránit před stresem
Sociální zdatnost
Stresory v mezilidské komunikaci
Stresory na pracovišti
Kdo vyvolává stresovou reakci
Způsoby zvládání stresu
Relaxační techniky
Duševní hygiena

Zvládání stresu - relaxační techniky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.