ZVLÁDÁNÍ STRESU

Kurz na míru

Základní info

Jednodenní seminář pro střední management a nemanažerské pozice

Cíl:
* pomoci manažerům a ostatním pracovníkům poznat, že určitá míra stresu je prospěšná - vždyť jen správně napnutá struna vydá krásný tón
* zmapovat prevenci účastníků před škodlivou mírou stresu
* pomoci účastníkům vytvořit si představu jak správně střídat napětí s uvolněním a tím dosáhnout vysoké výkonnosti a jak vyloučit ze svého života či alespoň omezit škodlivý distres
* nácvik relaxace

Obsah:
* stres, distres a eustres; bajka o stresu - různí lidé mají různou odolnost vůči zátěži
* zmapování kvality vlastní prevence před distresem
* projevy distresu v oblasti fyzické, emoční, v myšlení, v oblasti vztahů; posílení odolnosti v těchto oblastech
* nejčastější stresory v práci manažerů; stresoři a léčitelé stresu
* stresové faktory (podle prof. Holmese a Radeho)
* "vyhoření profesionálů"
* zvládání aktuálního stresu pomocí dechového a koncentračního cvičení
* spánek jako nejlepší metoda léčení distresu; regenerace organismu během spánku
* nejúčinnější strategie zvládání stresu - aktivita, pozitivní myšlení, zdravá sebeláska, pozitivní vztah k životu a k druhým lidem, schopnost prožívat radost
* uvolnění se, a jeho význam pro vysokou výkonnost; individuální způsoby relaxace; relaxační techniky.

Metody:
výklad, diskuse, analýza současného stavu, rozbor příkladů z praxe, dotazník, práce v týmech, nácvik relaxace

ZVLÁDÁNÍ STRESU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.