Zvládání stresových situací

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Lepší pochopení toho, jak stres vzniká, jaké jsou jeho projevy a jak eliminovat následky stresu v osobním i firemním životě prostřednictvím systematického přístupu. Vytipovat situace, které mohou způsobovat stres, naučit se je rozeznávat u sebe sama a u ostatních lidí. Naučit se jim předcházet a bránit se jim.

Obsah:
Současné náhledy na stres, zvládání zátěže a symptomy stresu
Druhy a příčiny stresu
Strategie zvládání stresu (diagnostika stresových situací, identifikace stresorů, možnosti změny na straně zátěže organismu - zvyšování odolnosti organismu, dušení hygiena, výživa, aktivita)
Stres na pracovišti, systémový přístup k řízení stresu ve firmě (eliminace stresujících faktorů = zvyšování pracovního výkonu)
Stres jako součást našeho života
Cesty modifikování a zmenšování stresové reakce
Relaxační techniky a jejich nácvik
Organizace vlastní práce a času
Prevence proti stresovým (krizovým) situacím
Relaxace

Zvládání stresových situací

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.