ZDRAVÝ ROZUM SE VRACÍ NA SCÉNU

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Budete využívat přírodní principy a zákony pro dosahování osobních a pracovních cílů. Naučíte se rozkládat nefungující na části a skládat je ve fungující celky. Poznáte a definujete souvislosti mezi systémy a subsystémy. Zaměříte se na klíčové souvislosti a ty budete dále rozvíjet.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                nové-staré paradigma (krize vnímání, hodnoty, etika)

§                systémové myšlení (od částí k celku, systémové teorie, logika mysli)

§                jak to do sebe zapadá (modely samoorganizace, řešení jsou na dosah)

§                život v roli učitele (nová spojení, rozptýlené struktury, sebeutváření, vývoj a rozvoj, poznáváme, že poznáváme)

§                vzdělanost – moudrost – přirozenost

§                nácvik využívání v reálných situacích

ROZSAH MODULU:  2 – 3 dny

Klíčová slova: paradigma, vnímání, hodnoty, etika, systémové myšlení, samoorganizace, sebeutváření, vývoj, rozvoj, vzdělanost, moudrost, přirozenost

ZDRAVÝ ROZUM SE VRACÍ NA SCÉNU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.