"Zaujetí, ovlivnění, přesvědčivé a sebevědomé prezentace"

Kurz na míru

Základní info

"Zaujetí, ovlivnění, přesvědčivé a sebevědomé prezentace"

Program pro všechny, kdo vystupují před posluchači – publikem při veřejném projevu, prezentacích zákazníkům, nadřízeným, kolegům a partnerům, podřízeným, členům týmu a chtějí najít inspirace pro zlepšení.

Akční program využívá opakovaný trénink různých situací, účastníci si zkoušejí svá vystoupení a kontakt s posluchači na reálných tématech. Pro dosažení co největšího dopadu může být využita zpětná vazba pomocí videozáznamu.

Rozsah je variabilní podle potřeb, může být použitý pro trénink od jednoho do více dnů, i pro individuální koučování. Zaměření:

Příprava a realizace prezentace a diskuse

 • Cíle a volba metody prezentace podle tématu a zaměření
 • Pomůcky a jejich příprava, používání písemných materiálů a práce s nimi
 • Jak správně používat prezentační techniku?
 • Výhody a nejčastější chyby při využití počítačových prezentací
 • Rozvržení času, změna přístupu, oživení prezentace
 • Co ovlivňuje chování a reakce účastníků?
 • Jak vytvořit úspěšný první dojem a zaujmout představením?
 • Jak vytvořit pozitivní vnímání a udržovat důvěru účastníků?
 • Jak odstraňovat „vyjadřovací zlozvyky“?
 • Jak prodat myšlenku / téma / projekt a nejlépe přesvědčit posluchače?
 • Jak úspěšně zakončit prezentační část?
 • Jak zvládnout rušivé vlivy?
 • Jak zvládnout obtížné účastníky?
 • Jak úspěšně zahájit diskusi?
 • Kdo je spojenec a jak jej využít?
 • Jak zvládnout negativní komentáře a námitky?
 • Jak ukončit diskusi?
 • Jak překonat trému a stres?
 • Dechová cvičení
 • Rétorika a její nástroje, modulace hlasu

Typologie a preference účastníků

 • Zákony vnímání
 • Komunikační kanály a styly učení
 • Jak zjistit nebo dokonce změřit typologie osobnosti účastníků a využít jejich preference při prezentacích?
 • Vliv velikosti skupiny posluchačů na vedení a strukturu prezentace.
 • Jak motivovat účastníky k akci / rozhodnutí / nákupu mých služeb a produktů
 • Ofenzíva místo defenzívy – využití zapojení účastníků do prezentací.

Praktické rady

 • „Icebreaky a oživovače“ prezentací
 • Role humoru a pozitivního přístupu
 • Příklady různých vystoupení a prezentací
 • Prezentace podle Steva Jobse: „žádné pomůcky“!
 • Jak dosahovat neustálého zlepšování svých prezentačních dovedností a posílit sebevědomí?

"Zaujetí, ovlivnění, přesvědčivé a sebevědomé prezentace"

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.