Základy vedúceho pracovníka

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

 • Z čoho konkrétne sa skladá úspešný manažment?
 • Kto je vedúci pracovník?
 • Aké schopnosti sú potrebné pri riadení zamestnancov?
 • Viete, čo je úlohou vedúceho pracovníka?
 • Aké sú rozdiely medzi dobrým a zlým vedúcim?
 • Vedúci pracovník má byť obľúbený medzi svojimi podriadenými?
 • Čo je konečným hodnotným produktom vedúceho?
 • Aké sú časti produkcie pri štarte novej činnosti?
 • Kde je hlavné pôsobisko vedúceho?
 • Podľa čoho vedúci pracovník rozdeľuje prácu?
 • V akom prípade má vedúci pracovník urobiť prácu sám?
 • Čo má urobiť vedúci, keď zistí, že robí prácu niekoho iného?
 • Akým spôsobom definuje šéf prácu pre podriadených?
 • Viete, kde ste urobili chybu ako nadriadený, keď sa po rozdelení práce neobjaví želaný výsledok?


V tomto kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.

Cieľ
Porozumenie základným princípom, čo robí vedúceho pracovníka vedúcim pracovníkom, a v čom spočíva kvalita vodcovstva.

Účel
Poskytnúť účastníkovi základy, ktoré potrebuje vedúci pracovník, aby efektívne riadil svoju firmu alebo pracovnú činnosť.

Pre koho je určený
Vedúcim pracovníkom

Predpoklad
Skôr ako začnete študovať, je potrebné úspešne absolvovať seminár „Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov“. Pre väčší zisk odporúčame absolvovať kurz „Vzorce pre úspešné podnikanie“.

Popis
Absolvovanie kurzu vám pomôže zlepšiť stav vecí – prinajmenšom v oblasti, za ktorú zodpovedáte. Zvýši vaše vlastné schopnosti riadiť efektívnejšie a výkonnejšie. Dosiahnuť väčšieho úspechu a spokojnosti. Kurz nie je len o tom, aký by mal byť dobrý vedúci pracovník, ale je tiež o tom, čo by mal a nemal robiť. Dozviete sa, ako dosiahnuť optimálnu úroveň produkcie u svojich ľudí a aké vlastnosti sú potrebné pre ich správne riadenie. Všetko, čo sa na tomto kurze naučíte, je takmer okamžite použiteľné v práci aj v súkromnom živote.

Výsledok
Vyškolený vedúci pracovník, ktorý má vedomosti potrebné k efektívnemu riadeniu firmy, dosahovaniu výsledkov a vie ich používať.

Podoba
Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba, ktorá dohliada na štúdium a tréning účastníkov a pomá-ha v prípade vzniknutia problému. Supervízor na kurze nič neprednáša, všetky informácie dostane účastník vo forme písomných materiálov, ktoré individuálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať.

Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.

Dĺžka
Približne 3–4 dni celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, preto že každý študent postu-puje kurzom vlastnou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba,
v ktorej musí kurz dokončiť. Kurz je ukončený vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.

Denný časový plán štúdia
9.00–11.00 individuálne štúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 individuálne štúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 individuálne štúdium – 3.. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 individuálne štúdium – 4. časť

Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov!

Základy vedúceho pracovníka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.