ZÁKLADY VEDENÍ LIDÍ A LEADERSHIP

Kurz na míru

Základní info

Chcete propojit „manažerské“ a „lidské“ a být pro své podřízené srozumitelným a pevným nadřízeným? Získejte jak nový pohled na manažerskou komunikaci, tak inspiraci od kolegů k manažerským úkolům, se kterými denně pracujete.


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí:

  • Uvědomit si roli manažera a lídra a její dynamiku v kontextu celé společnosti (role a odpovědnost, hodnota role, atd.)
  • Používat Blanchardův koncept situačních stylů vedení pro individuální přístup k týmu, stanovovat cíle a určit přiměřenou míru kontroly odpovídající stupni zralosti.
  • Nastavit adaptační plán a vhodně pracovat s nováčky v týmu, delegovat vhodné úkoly vhodným lidem a vhodnou formou, srozumitelně zadávat úkoly.
  • Motivujícím způsobem poskytovat zpětnou vazbu členům týmu a zároveň ji přijímat. 
  • Komunikovat nepopulární opatření nebo špatné zprávy, pracovat s emocemi druhých.


Metodika:
Představení základních konceptů leadershipu (situační styly vedení, motivační model SCARF, trojitá role lídra, lídr vs. manažer atd.) staví na didaktických hrách, které pomáhají pojmenovat principy vedení lidí a přezkoumat sám u sebe, co jednotlivé principy přináší v praxi. Po hře a pochopení souvislostí vedeme účastníky k přemýšlení nad vlastním týmem a k aplikaci teorie na konkrétní situace, využíváme živé diskuze. Delegování, zadávání úkolů a komunikování nepopulárních opatření procvičujeme na modelových rozhovorech a případových studií.

ZÁKLADY VEDENÍ LIDÍ A LEADERSHIP

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.