Základy SIX SIGMA

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Obeznámit se s metodikou Six Sigma a s jejími nástroji pro zlepšení výkonnosti podniku

Cílová skupina:

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsahová náplň:

− Co je Six Sigma (historie, účel, klíčové pojmy, vysvětlení principů Six Sigma)
− Návrh procesů a jejich klasifikace (sestavení procesní mapy)
− Definování výstupů klíčových procesů a měření výkonnosti
− Zlepšování procesů (DMAIC)
− Výběr vhodných Six Sigma projektů
− Základné metody a nástroje Six Sigma (QFD, FMEA, SPC, MSA, diagram příčin a následků, DOE)
− Aplikace metody Six Sigma (definování organizační struktury a úloh v rámci Six Sigma projektů)
− Praktické cvičení

Základy SIX SIGMA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.