Základy SIX SIGMA

Základní info

Cíl kurzu:

Obeznámit se s metodikou Six Sigma a s jejími nástroji pro zlepšení výkonnosti podniku

Cílová skupina:

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsahová náplň:

− Co je Six Sigma (historie, účel, klíčové pojmy, vysvětlení principů Six Sigma)
− Návrh procesů a jejich klasifikace (sestavení procesní mapy)
− Definování výstupů klíčových procesů a měření výkonnosti
− Zlepšování procesů (DMAIC)
− Výběr vhodných Six Sigma projektů
− Základné metody a nástroje Six Sigma (QFD, FMEA, SPC, MSA, diagram příčin a následků, DOE)
− Aplikace metody Six Sigma (definování organizační struktury a úloh v rámci Six Sigma projektů)
− Praktické cvičení

Základy SIX SIGMA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.