Základy plánování a řízení projektů

Kurz na míru

Základní info

Účastníci kurzu budou seznámeni s náležitostmi projektu, jeho správnou administrací, výběrem vhodných spolupracovníků a metodami, jak průběh projektu monitorovat a hodnotit.

Co se naučíte?

 • Navrhnout projekt, definovat jeho jednotlivé části a vazby mezi nimi
 • Znát zásady pro sestavení projektového týmu a rozdělení zodpovědností
 • Základy řízení projektu za účelem jeho úspěšného dokončení

Obsah kurzu

 • Projektový přístup k řízení (vztah mezi procesním a projektovým řízením)
 • Fáze a životní cyklus projektu
 • Rámec projektu - jednotlivé části
  - logická struktura projektu
  - definice cílů a jejich hierarchie
  - kritické předpoklady
  - zdroje projektu
  - klíčové faktory úspěšnosti
 • Jak postupovat při přípravě projektu
 • Jak sestavit projektový tým
 • Řízení projektu
  - nástroje, metody a techniky
  - sledování a hodnocení realizace
  - ukončení projetu

Délka

2 dny

Základy plánování a řízení projektů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.