Základy organizovania firmy

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

 • Akým spôsobom je možné zorganizovať akúkoľvek aktivitu?
 • Čo je potrebné stanoviť ako prvé, aby firemná štruktúra stála na pevných základoch?
 • Aké sú ďalšie kroky, aby firemná štruktúra bola čo možno najtrvalejšia a nebolo ju treba prerábať?
 • Mám vychádzať z toho, akých ľudí mám k dispozícii alebo existuje iný prístup?
 • Na čo si mám dať pozor pri napĺňaní firemnej štruktúry ľuďmi?
 • Ako pri obsadzovaní postov postupovať?
 • Aké princípy a postupy mi pomôžu zostaviť zmysluplné a funkčné popisy postov?
 • Dá sa v popisoch zabezpečiť aj zacvičenie osôb na post?
 • Existuje nejaký nástroj k tomu, aby som ešte v zácviku dokázal zistiť, či vybraný človek post zvládne?
 • Ako pomôcť nekvalifikovanému, ale schopnému človeku zvládnuť post, na ktorý bol pridelený?
 • Ako v popise práce zabezpečiť, že človek vie, čo sa od neho očakáva a za čo bude ohodnotený?


V tomto kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.

Cieľ
Pochopené základy fungovania organizácie. Získate návody pre tvorbu efektívnej organizácie.


Účel
Poskytnúť účastníkovi dôležité informácie o organizovaní akejkoľvek organizácie.


Pre koho je určený
Majiteľom firiem
Vedúcim pracovníkom


Predpoklad
Skôr ako začnete študovať tento kurz, je potrebné absolvovať „Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov“.


Popis
Kurz vám dá všetky základy k tomu, aby ste boli schopní zorganizovať akúkoľvek činnosť alebo spoločnosť. Na-učíte sa, ako tvoriť a dolaďovať organizačnú štruktúru a ako ju spraviť funkčnou. Dostanete množstvo praktic-kých rád a smerníc, ako s organizačnou štruktúrou efektívne pracovať a vďaka tomu expandovať. Spravíte si jasno vo všetkých základných pojmoch manažmentu. Naučíte sa, ako správne spísať povinnosti pracovníka a pracovné postupy tak, aby ich pracovníci pochopili a úspešne podľa nich pracovali. Ako sa zvládajú preťa-žené posty a aké organizačné zmeny sú potrebné počas existencie firmy.


Výsledok
Účastník, ktorý vie používať princípy organizovania pre lepšie fungovanie firmy.


Podoba
Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba, ktorá dohliada na štúdium a tréning účastníkov a pomá-ha v prípade vzniknutia problému. Supervízor na kurze nič neprednáša, všetky informácie dostane účastník vo forme písomných materiálov, ktoré individuálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať.


Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.


Dĺžka
Približne 3–4 dni celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, preto že každý študent postu-puje kurzom vlastnou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba,
v ktorej musí kurz dokončiť. Kurz je ukončený vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.


Denný časový plán štúdia
9.00–11.00 individuálne štúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 individuálne štúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 individuálne štúdium – 3. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 individuálne štúdium – 4. časť


Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov!

Základy organizovania firmy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.