Základy marketingu

Kurz na míru

Základní info

Kurz pro prodavače, obchodní zástupce a všechny pracovníky, kteří chtějí získat nejzákladnější znalosti marketingu a firma potřebuje jejich uvědomělou součinnost při získávání informací o trhu, zákaznících, konkurenci apod. a při přenášení své filozofie, marketingových akcí na podporu prodeje aj. na zákazníky. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy marketingu, základní filozofií marketingu, dát základy marketingového přístupu k obchodu a zákazníkům. Vysvětluje, jak probíhá strategické a marketingové plánování, informuje o marketingových analýzách, vizi, cílech a strategii a provázanosti částí marketingového mixu - produkt, cena, distribuce, propagace (komunikace), lidé. Zamýšlí se nad informačním systémem a jeho přínosem pro firmu.

Základy marketingu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.