Základy manažerské komunikace a chování lidí v organizacích

Kurz na míru

Základní info

Program pro manažery všech úrovní řízení, projektové manažery a vedoucí týmů, jehož cílem je porozumět dynamice chování lidí v organizacích a osvojit si nejdůležitější principy a dovednosti přesvědčivé komunikace a jednání s lidmi

Hlavní koncepty a praktické dovednosti:
* Nejčastější bariéry efektivní komunikace a jak se jim vyhnout, zkreslení ve vnímání druhých, síla paradigmat a význam jejich posunu žádoucím směrem
* Zjistěte, co opravdu říkají: aktivní pozorování a naslouchání
* Nejdůležitější nástroje mimoslovní komunikace a jak je využít
* Přesvědčivé vyjadřování a prezentace myšlenek
* Význam účinné zpětné vazby a jak ji poskytovat
* Budování vztahů založených na vzájemné důvěře a respektu
* Alternativní přístupy k řešení konfliktů

Základy manažerské komunikace a chování lidí v organizacích

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.