Základní předpoklady a modely úspěšného řízení

Kurz na míru

Základní info

Délka trvání semináře: 8 pracovních hodin (nebo podle potřeby klienta)

Program:

Úvod
1. Osobnost úspěšného vedoucího pracovníka
2. Základní zásady a techniky řízení
3. Produktivní styl vedení lidí v organizaci (manažerské koučování)
4. Jak tvořit a vést tým
5. Jak vést porady
6. Jak produktivně řešit problémy a správně rozhodovat
7. Jak překonávat konflikty
8. Jak překonávat "nedostatek času" a jak zvládat stres
9. Závěry a praktická doporučení

Seminář je určen pracovníkům středního managementu.

Základní předpoklady a modely úspěšného řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.