Základní komunikační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Čím vším a jak komunikujeme (složky komunikace - neverbální, paralinguistická, obsahová).
Jaké bariéry v komunikaci je nutné překonávat.
Schopnost vyjádřit se stručně a srozumitelně a nebýt nudný.
Schopnost aktivního naslouchání = nutná podmínka pro dorozumění se s druhými.
Agresivní, pasivní a asertivní reakce a jak s nimi zacházet.

Základní komunikační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.