Základná študijná príručka

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

 • Prečo neviem v praxi použiť to, čo som sa naučil pri štúdiu alebo na školení?
 • Školenie alebo kurz bol veľmi teoretický – prečo si neviem predstaviť, ako by som to, čo som sa dozvedel, použil v praxi?
 • Prečo si zle pamätám to, čomu som sa snažil naučiť?
 • Prečo mi trvá tak dlho, než niečo pochopím?
 • Často mám pri štúdiu „rozlietané myšlienky“ – prečo?
 • Už niekoľkokrát som začal so štúdiom /napr. cudzieho jazyka/, ale vždy som to po určitom čase nechal – čím to je?
 • Prečo nie som pri štúdiu dostatočne efektívny?
 • Prečo sa mi stáva, že ľudia nechápu, čo im hovorím a ako to myslím?
 • Existujú pri štúdiu bariéry, dajú sa rozpoznať a prekonať?
 • Čo môžem spraviť, keď mi to „nelezie“ do hlavy?
 • Ako udržať svoju pozornosť pri štúdiu alebo na seminári?
 • Čo musím urobiť, aby som naštudované veci bez problémov použil v praxi?V tomto kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.

Popis
Technológia, ktorú sa tu naučíte, je úspešne používaná manažérmi na celom svete.
Kurz je určený každému, kto chce vedieť, ako sa efektívne čokoľvek naučiť tak, aby naštudované vedel použiť v praxi a akým spôsobom môžem učiť niekoho iného a byť si vedomí, že štúdiu porozumel.

Cieľ
Naučiť účastníka efektívne a správne študovať a rozpoznať nie len na sebe, študijné bariéry a zvládnuť ich.

Účel
Zvýšenie schopnosti účastníka študovať a prakticky používať to, čo naštuduje.

Pre koho je určený
Vedúcim pracovníkom
Každému, kto aktívne študuje alebo školí ďalších pracovníkov firmy.

Predpoklad
Než začnete študovať, je potrebné úspešne absolvovať seminár „Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov alebo Motivačný seminár pre stredný manažment“

Popis
Technológia, ktorú sa tu naučíte, je úspešne používaná manažérmi na celom svete.
Kurz je určený každému, kto chce vedieť, ako sa efektívne čokoľvek naučiť tak, aby naštudované vedel použiť v praxi a akým spôsobom môžem učiť niekoho iného a byť si vedomí, že štúdiu porozumel.

Podoba
Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba, ktorá dohliada na štúdium a tréning
účastníkov a pomáha v prípade vzniknutia problému. Supervízor na kurze nič neprednáša, všetky informácie dostane účastník vo forme písomných materiálov, ktoré individuálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať

Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.

Dĺžka
Približne 2–3 dni celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, preto že každý študent postupuje kurzom rôznou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba, v ktorej musí kurz dokončiť. Koniec je teda vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.

Denný časový plán štúdia
9.00–11.00 samoštúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 samoštúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 samoštúdium – 3. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 samoštúdium – 4. časť


Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov

Základná študijná príručka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.