ZAKÁZKOVÉ FIREMNÍ KURZY A PORADENSTVÍ- manažerské, sociálně-psychologické, odborné

Kurz na míru

Základní info

BOHEMIA INSTITUT ? vzdělání pro život ?

BOHEMIA INSTITUT, konsorcium - pražská soukromá vzdělávací instituce již od roku 1991 nabízí širokou škálu otevřeného meziprofesního post-sekundárního a celoživotního vzdělání, které vychází z aktuální potřeby a trendů na českém trhu.
Ceněným aspektem a specifikem jeho otevřených vzdělávacích programů v oblasti firemního managementu, manažerské psychologie a výcviku manažerských dovedností, marketingu, finančních trhů, managementu lidského zdroje, manažerské ekonomie, účetnictví a informačních technologií je variabilita programových modulů a získání potřebných znalostí, aktuálních a v praxi okamžitě využitelných v přiměřeném časovém horizontu jednoho až tří semestrů. Vzdělávací program BOHEMIA INSTITUTU je koncipován jako modulový s volitelnou skladbou, délkou, intenzitou a rozložením studijních bloků a tím respektuje odlišné požadavky různých skupin našich klientů - absolventů středních a vysokých škol, podnikatelů či manažerů na střední a vyšší pozici řízení. Kvalifikace jsou akreditovány MŠMT.

Jazyková sekce BOHEMIA INSTITUTU
reprezentuje jednu z renomovaných jazykových škol v oblasti systematického jazykového vzdělávání, která zaujímá jedno z vedoucích postavení na trhu jazykového vzdělávání v České republice. Zajišťuje širokou nabídku kurzů pro veřejnost, pomaturitního studia i realizuje zakázkové jazykové programy pro individuální a firemní klietelu.

V oblasti firemního vzdělávání klade BOHEMIA INSTITUT
důraz na zcela individuální přístup ke klientovi, bez praktikování schematických postupů, vysokou profesionalitu zajišťovanou garanty jednotlivých vzdělávacích projektů, pružný komunikační most zajišťovaný manažerem programu, který reaguje na aktuální potřeby klienta při realizaci vzdělávací akce v reálném čase.

BOHEMIA INSTITUT je členem AIVD ( Asociace institucí vzdělávání dospělých) a jedním ze zakládajících členů Rady pro cizojazyčné vzdělávání.

Reference:
téměř 8000 absolventů našeho otevřeného studijního programu a dále např. firemní klienti:
- Delvita, a.s.
- Zott, s.r.o.
- Š & Sch nápojové automaty, s.r.o.
- Energizer Czech, s.r.o.
- Siemens Phone Services, s.r.o.
- ELOPAK Trading AG
- SUMMIT LEASING CZ, s.r.o.
- Clever & Smart, a.s.
- Silvaco, a.s.
- Marker CZ, s.r.o.
- Transgas o.z.
- Liftec Global s.r.o.
- The British Council
- Tibbett&Britten CZ, a.s.
- Vydavatelství FIN
- Siemens CZ
- Telecom s.r.o.
- FIRENZIA SHELF,s.r.o.
- CETELEM ČR a.s.
- Fidutia Int. a.s.
- ČSA,a.s.
- Koně Lifts,s.r.o.
- 4K s.r.o.
- CAPA,a.s.
- Procter & Gable
- Alex International
- The British Council
- Sevac a.s.

ZAKÁZKOVÉ FIREMNÍ KURZY A PORADENSTVÍ- manažerské, sociálně-psychologické, odborné

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.