ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN PODLE ISO 22000:2005

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je představit účastníkům požadavky nové normy ISO 22000 a to hlavně v porovnání s právními předpisy a s požadavky normy ISO 9001. Účastníci kurzu si doplní svoje znalosti v systému zajištění bezpečnosti potravin, které jim umožní zlepšení existujícího zavedeného systému HACCP a splnění požadavků zákazníků.

Cílová skupina:

Kurz je určený pro představitele vedení v potravinářských firmách, managery bezpečnosti potravin, vedoucí pracovníky potravinářské výroby, interní auditory kvality a HACCP.
 

Obsahová náplň:

- Význam systému zajištění bezpečnosti potravin
- Základní právní předpisy vztahující se k potravinám
- Normy a standardy vztahující se k systému bezpečnosti potravin
- Termíny a definice ISO 22000
- Seznámení se s požadavky normy ISO 22000
- Požadavky na dokumentaci
- Osobní angažovanost a aktivita managementu
- Politika bezpečnosti potravin, plánování, zodpovědnost a pravomoc
- Interní a externí komunikace
- Připravenost a reakce na nepředvídanou událost
- Přezkoumání systému managementu vrcholovým vedením
- Řízení zdrojů, lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí
- Plánování a realizace bezpečných produktů
- 7 základných principů HACCP
- Programy nevyhnutelných předpokladů
- Předběžné kroky umožňující analýzu rizika
- Analýza rizika
- Vytvoření operačních programů, nevyhnutelných předpokladů
- Plánování ověření
- Systém sledovatelnosti
- Řízení neshod
- Validace, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin, validace kombinací ovládaných opatření, řízení, monitorování a měření, ověřování a zlepšování systému řízení bezpečnosti potravin.
- Vzájemný vztah mezi ISO 9001 a ISO 22000
- Vzájemný vztah mezi HACCP a ISO 22000
- Certifikace podle ISO 22000
- **Představení základních požadavků dalších standardů: BRC, IFS, BRC pro obaly, EurepGAP, GMP**
Doporučené navazující kurzy:
- **Přehled GFSI standardů**
- **ISO 22000 FSSC**
- **IFS / BRC**
- **HACCP**
- **Obalové materiály v potravinářském průmyslu**
- **ISO 22000 - FSSC - BRC IOP**
- **Bases of a Quality management**

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN PODLE ISO 22000:2005

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.