Workshop: Řízená diskuze - efektivní kulatý stůl v teorii a praxi - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům, podnikatelům - jednotlivcům, vedení obchodních zástupců a prodejců, různým profesním i zájmovým uskupením.


Obsah:
Komunikace a její fungování
Problémy, které vznikají nesprávnou komunikací a kam nás mohou zavést
Pravidla a zásady řízené diskuze
Metody vedení řízené diskuze a možnosti jejich využití
Ukázka řízené diskuze
Trénink řízené diskuze účastníky


Metody:
Výklad, diskuze, trénink.


Rozsah semináře: 1 den (8 vyuč. hodin).


Popis:
Jestliže delší dobu pracujeme ve stejném prostředí, ponoříme se do problému a vidíme situaci z velmi zúženého pohledu. Hledáme řešení, nové nápady, stále ve stejném prostředí, v jednom okruhu. Myšlenky, které používají lidé v jiné oblasti, nedokážeme aplikovat na náš obor. Tím si velmi zužujeme možnosti.

HODNĚ MYŠLENEK A NÁPADŮ SE NIKDY NEUSKUTEČNÍ, PROTOŽE NEDOJDE K JEJICH VYJÁDŘENÍ, VYSLOVENÍ.
- Lidé se často bez pomoci neodváží vyslovit to, co je napadá, o čem přemýšlejí.
- Lidé si bez potřebné podpory ani neuvědomí, co všechno vědí a jak skvělí a jak užiteční mohou být.
- Pod správným vedením, je možné otevřít jejich " zásobárny" znalostí a vědomostí,
dodat jim sebeúctu a sebevědomí a současně z toho mít prospěch.

Efektivní kulatý stůl - řízená diskuze nám pomáhá dostat se z těchto stereotypů, předběhnout konkurenci.

Workshop: Řízená diskuze - efektivní kulatý stůl v teorii a praxi - NOVINKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.