Workshop pro mistry

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Získání představy o požadavcích na osobnost moderního manažera, schopnosti nekonfliktně komunikovat a prezentovat vlastní osobu, efektivně budovat a řídit svůj tým.

Řízení                                                                                                                                                         Základy managementu - organizace jako otevřený systém, efektivní styly řízení, základy marketingových strategií, informační systémy, kritické faktory úspěchu firmy               Metody zvyšování efektivnosti výroby - produktivita, její měření a vyhodnocení, reengineering, metoda JIT, efektivní využití času - time management                          Řízení výroby - systém MRP (plánování materiálových požadavků), systém MRP II (nový systém pro plánování a organizaci výroby), OPT (nový nástroj pro vyvažování toku výrobků)Leadership - vedení spolupracovníků - osobnost mistra, sebeřízení, motivování, styly vedení spolupracovníků a vztah k jejich motivaci                                                             Koučování v práci mistra                                                                                       Finanční řízení pro neekonomy - finanční zdroje a řízení podniku, investice, krátkodobé a dlouhodobé finanční řízení, hodnocení výsledků finančního hospodaření podniku           Základy pracovně - právních vztahů - právní minimum, novela Zákoníku práce, náhrada škody v pracovním právu, sankce za porušování pracovní kázně, povinnosti zaměstnavatelé ke specifickým kategoriím zaměstnanců, povinnosti zaměstnavatelé a zaměstnanců Hodnocení a motivace pracovníků - význam hodnocení, metody hodnocení, finanční odměňování a právní aspekty, nefinanční způsoby motivace, proč a jak motivovat spolupracovníky                                                                                                      Výběr nových zaměstnanců a proces adaptace - definice požadavků, způsoby výběrů zaměstnanců, adaptační proces a jeho úskalí, zkušební doba, hodnotící pohovor na konci zkušební doby

Komunikační dovednosti                                                                                                                     Základy komunikace - komunikace jako proces, jako nástroj porozumění a naslouchání, základy efektivní komunikace, komunikace verbální a neverbální, komunikace ve vertikální i horizontální rovině
Asertivní jednání - asertivní práva, oprávněné a neoprávněné požadavky k okolí, rozpoznání manipulativního jednání, nácvik asertivních technik
Rozhodování a řešení problémů - včasná diagnostika a průběh konfliktu, analytické metody řešení konfliktů v různých stadiích, řešení konfliktů - střety jako příležitost k tvůrčímu způsobu řešení, rozhodování - minimalizace rizik nesprávných rozhodnutí.
Stres v práci mistra a jeho zvládání - odolnost vůči zátěži, stresory v práci mistra, stres na pracovišti a přístup k jeho zvládání, cesty zmenšování stresové reakce, základy time - managementu

Workshop pro mistry

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.