Vztahy a komunikace

Kurz na míru

Základní info

Hlavní myšlenka

Kvalita našeho osobního života a naše profesní efektivita úzce souvisí s naší schopností vytvářet a udržovat vztahy s ostatními lidmi. V tomto ohledu platí princip: "Člověk prakticky nic v životě nedostane bez někoho dalšího." V současném náročném firemním prostředí se ukazuje, že nestačí kultivovat komunikaci pouze prostřednictvím několika naučených technik (např. asertivitou). Dnešní otevřená vertikální i horizontální komunikace předpokládá kultivovanou práci s emocemi (a to zejména v obtížných situacích), schopnost účinného ovlivňování druhých při jednání, a zejména umění synergických rozhovorů při řešení každodenních problémů a situací. Takový způsob komunikace ovšem vyžaduje znalosti a zejména návyky vyšší úrovně.

Připravili jsme pro vás program, který kombinuje sebepoznání, principy strategie výhra/výhra posílené zásadami koučování a bohatě vybavenou "dílnu" konkrétních technik a dovedností; naučíme vás lépe zvládat běžné i obtížnější komunikační situace.

Cíle (modul 1)

Sebepoznání:

 • uvědomit si, jakým způsobem ovlivňuje naše navyklá strategie, komunikační dovednosti, osobní charakter a zažité firemní prostředí kvalitu i vývoj vztahů
 • umět rozpoznat, kdy lidé hrají hry, kdy si nasazují profesní masky
 • ujasnit si, které vlastnosti jsou nejdůležitější pro kultivaci vztahů
 • seznámit se s dalšími důležitými zákonitostmi mysli

Strategie:

 • uvědomit si, jaké tendence by naše vztahové strategie měly obsahovat
 • orientovat se ve strategiích, které lidé užívají, porozumět přednostem a vadám těchto strategií
 • pochopit výhody strategie, která současně maximalizuje zaměření na lidi i na konkrétní výsledky
 • naučit se čtyřem krokům strategie výhra/výhra získat přehled ve strategiích, které lidé užívají, jejich přednosti a vady

Systém:

 • uvědomit si, že systém je důležitým prvkem předvídatelnosti efektivního chování
 • umět rozpoznat, kde chybuje systém a kde je problém ve vztazích
 • hledat rámcové dohody, jež by napomohly firemní či týmové otevřené komunikaci

Komunikace:

 • učit se ostatní slyšet, chápat a pomáhat jim s uvědomováním
 • pracovat na schopnosti dospět k oboustranně přijatelné dohodě
 • uvědomit si klady a zápory asertivního chování
 • umět pracovat s vlastními emocemi i s emocemi partnera
 • naučit se prosadit svůj názor, vstřícně odmítnout, vyjádřit pocity
 • najít lepší způsoby, jak přijímat kritiku a kritizování

Cíle (modul 2)

Komunikace:

 • porozumět vlastnímu fungování v náročných situacích
 • umět přizpůsobit osobní styl komunikace situaci, ve které se nacházíme
 • nabýt většího respektu ke kvalitám vlastním i svých partnerů
 • uvědomit si souvislosti mezi našimi pěti smysly a lidským vnímáním a umět to využít
 • najít několik způsobů, jak dobře otevřít rozhovor
 • osvojit si schopnost pomocí otázek změnit postoj partnera
 • umět snížit váhu nepříjemných argumentů a námitek druhé strany
 • dovědět se, jak postupovat k cíli, čelíme-li neshodám
 • umět odkrýt speciální postupy přesvědčování na hranici etiky a využít jich
 • pojmenovat oblasti, kde ženy a muži obvykle reagují rozdílně
 • získat návod, jak zvládat velmi obtížné situace (hněv, lež, vlastní emoce, ve slepé uličce…); lépe porozumět konfliktu, jeho příčinám, důsledkům a strategiím vedoucím k jeho řešení

Vztahy a komunikace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.