Vzorce pre úspešné podnikanie

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

 • Aké kroky musím urobiť na začiatku akejkoľvek novej aktivity?
 • Čo má spraviť nový zamestnanec pri nástupe do práce?
 • Čo robiť s veľkým prepadom obratu?
 • Ako riešiť množstvo operatívy a neočakávaných situácií?
 • Prečo firma alebo oddelenie stagnuje?
 • Ako správne analyzovať vzniknuté problémy a aké kroky podniknúť s ohľadom na súčasnú situáciu?
 • Prečo veci niekedy bežia dobre bez veľkých výkyvov a inokedy nie?
 • Mám pocit, že niečo musím zmeniť, ale nie som si istý čo by to malo byť....
 • Prečo mi v minulosti priviedli uskutočnené zmeny problémy?
 • Nárast v produkcii je skutočne veľký, ako ho udržať?
 • Čo robiť, aby tomu tak bolo aj nasledujúcich rokoch, ba bol ešte vyšší?
 • Čo je nutné spraviť, aby som predišiel pádu, resp. veľkému poklesu obratu?
 • Kedy je najvhodnejší čas na ďalšie investície?
 • Ako včas rozpoznať moment, kedy tí najvýkonnejší pracovníci začínajú mať pocit, že ich to prestáva baviť?
 • Kedy je najvhodnejšia doba na zmenu pracovného miesta alebo povýšenie?
 • Odmeny a tresty – ako na to?
 • Ako dosiahnuť veľkého zvýšenia výkonu?

V tomto kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.

Cieľ
Naučiť účastníka robiť opatrenia (vzorce), ktoré prislúchajú danému stavu vo firme a postupovať presne podľa jednotlivých krokov až do zlepšenia stavu.

Účel
Získanie nástrojov na zvýšenie príjmu a dosiahnutie úspechu v podnikaní.

Pre koho je určený
Vedúci pracovníci
Každý, kto chce mať pod kontrolou svoju prácu

Predpoklad
Skôr ako začnete študovať, je potrebné úspešne absolvovať „Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov“.

Popis
Kurz je vhodný pre každého, kto chce mať pod kontrolou svoje oddelenie, či život. Množstvom cvičení získate praktické postupy, ako zvládnuť rôzne situácie. Kurz je neoceniteľný v tom, že keď manažér poctivo použije tieto vzorce, minimalizuje náhodnosť vo svojej práci.


Výsledok
Účastník, ktorý rozumie vzorcom pre úspešné podnikanie a dokáže ich správne používať.


Podoba
Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba, ktorá dohliada na štúdium a tréning účastníkov a pomá-ha v prípade vzniknutia problému. Supervízor na kurze nič neprednáša, všetky informácie dostane účastník vo forme písomných materiálov, ktoré individuálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať.

Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.

Dĺžka
Približne 3–4 dni celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, pretože každý študent postu-puje kurzom vlastnou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba,
v ktorej musí kurz dokončiť. Kurz je vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.

Denný časový plán štúdia
9.00–11.00 individuálne štúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 individuálne štúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 individuálne štúdium – 3. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 individuálne štúdium – 4. časť


Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov!

Vzorce pre úspešné podnikanie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.