Vzdělávací porgram pro manažerské týmy všech úrovní řízení

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací programy slouží k rozvoji pracovní kompetence cestou osvojení a prohloubení doporučených znalostí a dovedností. Nástrojem rozvoje jsou tréninky "šité na míru". Při projektování a realizaci vzdělávacích programů vychází společnost DCI, s. r. o. z materiálu nazvaného "Standardy Manažerských Způsobilostí" (dále SMZ), vytvořeného na zadání britské vládní instituce Management Chartre Initiative. SMZ obsahují přehled znalostí, dovedností a porozumění, nutných ke kompetentnímu výkonu manažerské role na různých stupních řízení tzv. klíčových rolí. Jendou z hlavních předností SMZ je jejich přínos pro zjišťování tréninkových potřeb a projektování tréninkových programů.

Vzdělávací porgram pro manažerské týmy všech úrovní řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.