Vzdělání a poradenství

Kurz na míru

Základní info

Obsah vzdělávacích programů je zaměřen především na problematiku: řízení lidských zdrojů, manažerské dovednosti, zvyšování kvality osobního i týmového výkonu, metody a techniky umění jednat s lidmi, obchodní a prodejní dovednosti.

Efektivnost vzdělávacích akcí je dosahována především systémovým podněcováním aktivity účastníků. Preferujeme kurzy o menším počtu účastníků (cca 10-12 osob).

Z hlediska metod a forem výuky se uplatňují především výklad, krátké přednášky, týmová a individuální cvičení, řešení modelových situací, diskuse, analýzy případových studií, manažerské hry, psychologické testy, videotrénink s poskytnutím zpětné vazby účastníků a lektora, atd.

Základním pojetím naší práce je organizace kurzů či seminářů idividuálně na míru pro každého zákazníka.

Společný postup zajišťující náležitou efektivnost vzdělávacích programů zahrnuje v časové řadě následující aktivity: zmapování potřeb obchodním partnerem, zpracování projektu naší společností, projednání a schválení projektu obchodním partnerem, realizaci programů a poskytování zpětné vazby, průběžné a finální zhodnocení, resp. přípravu návazných programů.

Vzdělání a poradenství

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.