VÝKONOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ - cíle, metody, účinnost

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
manažery a personalisty zabývající se tvorbou a úpravami výkonového odměňování jednotlivých kategorií zaměstnanců a zvyšováním jeho účinnosti.

Cíl:
Seznámit účastníky s hlavními typy a podobami výkonového odměňování zaměstnanců i manažerů, s jejich možnostmi, výhodami i nevýhodami a zásadami praktického zavádění. Pozornost je věnována i tvorbě osobních a skupinových výkonových cílů a metodám hodnocení výkonu.

Manažeři rozhodující o systémech odměňování jsou vystaveni řadě otázek:
* Jakou formu odměn bychom měli zavést, abychom zaměstnance lépe motivovali?
* Jakou váhu v celkovém odměňování by tyto odměny měly hrát?
* Je vhodnější odměňovat výkon jednotlivců nebo skupin?
* Jak bychom měli odměňovat prodejce a kolik procent fixní mzdy by měla jejich pohyblivá odměna tvořit?
* Jak často bychom měli systém výkonového odměňování měnit?

Obsah:
* Základní složky mzdy
* Výkonové odměňování, jeho cíle a účinnost
* Základní druhy a formy výkonového odměňování u jednotlivých kategorií zaměstnanců
* Výkonové odměňování manažerů a obchodníků
* Jak zvolit nejvhodnější variantu výkonového odměňování
* Nejčastější problémy výkonového odměňování a jejich řešení
* Zavádění výkonového odměňování a jeho změny

Metody výuky:
Interaktivní seminář spojený s výměnou zkušeností z oblasti odměňování zaměstnanců.

VÝKONOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ - cíle, metody, účinnost

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.