Vyjednejte nejlepší podmínky...se svými kolegy (2denní trénink)

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro: manažery a „neobchodním“ pracovníky, kteří chtějí zlepšit své vyjednávací dovednosti při jednání se svými spolupracovníky (nadřízení, kolegové, podřízení, pracovníci jiných sekcí a divizí apod.)

Trénink se zaměřuje na strategie vyjednávání v „neobchodní“ oblasti. Cílem je umět vyjednávat s ohledem na udržení vztahu se svým spolupracovníkem. Naučit se volit strategii pro vyjednávání flexibilně vzhledem k síle a pozici partnera. Trénink je zvláště zaměřen na práci s postojem k námitkám a kritice (oprávněné i neoprávněné) spolupracovníků.

Témata:

  • Jak si získat podporu
  • Jak najít společný cíl
  • Jak jednat z pozice
  • Jaké mohu použít vyjednávací strategie
  • Jak vést druhou stranu
  • Jak pracovat s kritikou (osobní rozvoj)

Vyjednejte nejlepší podmínky...se svými kolegy (2denní trénink)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.