Vyjednávání v nákupu

Kurz na míru

Základní info

Funkce nákupu má v podnicích velmi důležité postavení. Vliv kvality nákupních procesů na hospodářské výsledky je přímý a dobře měřitelný. Pracovníci nákupu jsou vystaveni dvojímu tlaku: na jedné straně tlaku nadřízených na dosahování optimálních podmínek nákupu, na druhé straně argumentům prodejců, mnohdy dobře trénovaných odborníků v oblasti interpersonální komunikace, přesvědčování a vyjednávání. Navíc by jejich mnohdy nutně razantní postup při vyjednávání neměl ohrozit dlouhodobou spolupráci s klíčovými dodavateli. Kurz "Negociace-umění vyjednávat pro pracovníky úseku nákupu" přináší soubor praktických technik a nástrojů, jež zvýší jistotu a úspěšnost nákupčího při vyjednávání s dodavateli. Přináší praktický návod, jak dosahovat dohod typu win-win, aniž by taková dohoda byla vykoupena bolestivými ústupky nákupčího.CÍLE KURZU

poskytnout účastníkům praktické taktiky a techniky pro efektivní vyjednávání s prodávajícími


vyzbrojit účastníky účinnými nástroji pro tvrdá cenová jednání


umožnit účastníkům osvojit si strategii pro win-win (principiální) vyjednávání


umožnit účastníkům plně využívat potenciálu týmových jednání a přesilových her
TÉMATA

kdy vyjednávat v procesu nákupu

nebezpečí, jež v sobě skrývá silná úvodní pozice pracovníka nákupu

negociace jako proces

strukturování negociačního procesu, jeho fáze

plánování a využití jednotlivých fází negociačního procesu

poziční vyjednávání v procesu nákupu

negociační prostor

vytváření nákupní argumentace

jak plánovat a realizovat tlak na ústupky prodávajícího

taktiky pozičního vyjednávání

negociační triky prodejců, jejich rozpoznání a účinná obrana

negociační hra se skutečnými penězi (dodává InterQuality)

principiální vyjednávání - win-win v procesu nákupu

nárokování a tvorba hodnoty v negociačním procesu

4 prvky negociační strategie Harvard Law School

uplatnění 4 prvků v jednotlivých fázích negociačního procesu

týmová jednání

dynamika týmové negociace

taktiky týmových jednání při nákupu
METODA
Kurz je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Je založen na praktických cvičeních a konkrétních případových studiích. Významnou součástí kurzu jsou cvičení s hraním rolí, simulace negociačních situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání s využitím videotechniky. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Zařazeny jsou i negociační hry. V průběhu kurzu bude promítnut kvalitní výukový film.


Účastníci kurzu obdrží studijní materiál (příručku), kde je komplexně a přehledně zpracována problematika vyjednávání při nákupu včetně vybraných praktických návodů, případových studií a praktických cvičení. Příručka rovněž obsahuje kontrolní seznam činností pro přípravu důležitých jednání.


Pro účastníky kurzu jsou připraveny návazné workshopy, jež slouží k upevnění a prohloubení získaných dovedností.DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 14

Vyjednávání v nákupu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.