Vyjednávání s partnery (i v nestandardních situacích)

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Umožnit účastníkům, aby definovali, co je míněno, když se řekne vyjednávání výhra : výhra (když obe strany jsou spokojeny s výsledkem. Získat nebo zvítězit?)
Porozumět procesu vyjednávání. Kde a proč vznikají problémy, jak je lze řešit, co každý individuálně je schopen udělat - rozvinout v této oblasti - formou akčního plánu. Můžete kontrolovat pouze jednu stranu vztahu - tu vlastní.

Obsah - probíraná témata
1. Inspirativní část - základy vyjednávání:
Vzájemné vztahy mezi lidmi (jak jednat, jak spolupracovat?)
Důležitost přípravy před každým vyjednáváním (cíle, taktika, analýza protistrany, plánování)
Generický proces vyjednávání (identifikace a analýza problému, tvorba možných řešení, dohoda)
Analýza čtyř krabic (známý problém - známé řešení, známý problém - neznámé řešení, neznámý problém - známá řešení, neznámý problém - neznámá řešení)
Charakteristické styly vyjednávání, strategie pro budování vztahu (užitečné a neužitečné mluvení, slovník přerámování)
Vyjednávání strategie (otevřená hra, falešné hry, přesilovky a nátlakové taktiky)

2. Aplikační část - trénink vyjednávání:
Pravidla, jak začít vyjednávání (doporučené postupy pro vyjednávání - trénink navození dialogu, správné otázky, naslouchání a práce se získanými informacemi). Kdo se ptá, ten vede - umění zjistit, co partner potřebuje (moderace, trénink).
Zásady přesvědčování a argumentace, rozpoznání motivace a typu partnera a zvolení správného přístupu. Argumentační fáze a postupy.
Správný přístup k námitkám, aniž by se partner cítil poučován. Nejčastější námitky a jak na ně reagovat.
Řeč těla - účinný nástroj poznání (videofilm, trénink).
Sebejistota jako důležitý základ profesionality, jsem OK? (test)
Náročné situace v práci - moderace (vytipování nejčastějších). Odolnost vůči stresu a nátlakovým taktikám (nácvik relaxačních cvičení).
Aplikace asertivní komunikace při jednání s náročnějším partnerem.
Seberozvoj - co potřebuji více umět, znát, abych byl efektivnější ve vyjednávání? Akční plán - co chci, mohu u sebe změnit!

Vyjednávání s partnery (i v nestandardních situacích)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.