Vyjednávání s partnery (i v nestandardních situacích)

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Umožnit účastníkům, aby definovali, co je míněno, když se řekne vyjednávání výhra : výhra (když obe strany jsou spokojeny s výsledkem. Získat nebo zvítězit?)
Porozumět procesu vyjednávání. Kde a proč vznikají problémy, jak je lze řešit, co každý individuálně je schopen udělat - rozvinout v této oblasti - formou akčního plánu. Můžete kontrolovat pouze jednu stranu vztahu - tu vlastní.

Obsah - probíraná témata
1. Inspirativní část - základy vyjednávání:
Vzájemné vztahy mezi lidmi (jak jednat, jak spolupracovat?)
Důležitost přípravy před každým vyjednáváním (cíle, taktika, analýza protistrany, plánování)
Generický proces vyjednávání (identifikace a analýza problému, tvorba možných řešení, dohoda)
Analýza čtyř krabic (známý problém - známé řešení, známý problém - neznámé řešení, neznámý problém - známá řešení, neznámý problém - neznámá řešení)
Charakteristické styly vyjednávání, strategie pro budování vztahu (užitečné a neužitečné mluvení, slovník přerámování)
Vyjednávání strategie (otevřená hra, falešné hry, přesilovky a nátlakové taktiky)

2. Aplikační část - trénink vyjednávání:
Pravidla, jak začít vyjednávání (doporučené postupy pro vyjednávání - trénink navození dialogu, správné otázky, naslouchání a práce se získanými informacemi). Kdo se ptá, ten vede - umění zjistit, co partner potřebuje (moderace, trénink).
Zásady přesvědčování a argumentace, rozpoznání motivace a typu partnera a zvolení správného přístupu. Argumentační fáze a postupy.
Správný přístup k námitkám, aniž by se partner cítil poučován. Nejčastější námitky a jak na ně reagovat.
Řeč těla - účinný nástroj poznání (videofilm, trénink).
Sebejistota jako důležitý základ profesionality, jsem OK? (test)
Náročné situace v práci - moderace (vytipování nejčastějších). Odolnost vůči stresu a nátlakovým taktikám (nácvik relaxačních cvičení).
Aplikace asertivní komunikace při jednání s náročnějším partnerem.
Seberozvoj - co potřebuji více umět, znát, abych byl efektivnější ve vyjednávání? Akční plán - co chci, mohu u sebe změnit!

Vyjednávání s partnery (i v nestandardních situacích)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.