Vyjednávání s managementem nemocnic

Kurz na míru

Základní info

Určení: pro reprezentanty, KAM, Area Sales Manaery, District Sales Managery a Sales Managery

Metoda: interaktivně , kdy uchazeči aktivně poznávají podstatu prodeje ve zdravotnickcý zařízeních, pravidla a nástroje, faktory ovlivňující prodej v nemocničních a zdravotnických zařízení, strategie jednání s důležitým zákazníkem ve zdravotnickém zařízení , zjiš´tují možnosti ovlivnění rozhodovacího procesu, definují rozhodovací kriteria a klíčové osoby, osobní přínosy.

Cíl: Efektivně působit na současné a budoucí klíčové zákazníky podle jejich postavení ve zdravotnických zařízeních a podle jejich kompetence v rozhodování

Vyjednávání s managementem nemocnic

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.