Vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

Výcvikové a tréninkové programy jsou určeny pro vedoucí pracovníky různých stupňů řízení - obchodníky, personalisty, pracovní týmy,... .

Jejich cílem je pomocí sociálně psychologických metod nacházet cestu k poznávání sebe i druhých, získat dovednosti v jednání s lidmi, být úspěšný, zlepšit fungování pracovních týmů.

Výcvikové a tréninkové programy probíhají za aktivní spolupráce celého týmu (skupiny) vytvořeného z účastníků a odborných lektorů.

Do každého výcvikového programu je zakomponován nácvik umění odpočívat (relaxace) - aktivně relaxační trénink.

Jednotlivé programy můžeme přizpůsobit přání zadavatele. V případě, že byla provedena analýza firemního potenciálu, je výcvik jasně zacílen na konkrétní problémy firmy.

Počet účastníků ve skupině by měl být 10-20 osob. Ideální stav je 15 osob. Výcvik vedou vždy dva lektoři.

Vždy se jedná o výcviky a tréninky nejméně 3 měsíční (3 x 3 dny) až 10 měsíční (10 x 3 dny).

Vyjednávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.