VYJEDNÁVÁNÍ

Kurz na míru

Základní info

Cíle, metody a organizace platí obdobné jako u tématu "vedení týmu". I tento kurz lze modifikovat podle potřeb skupiny.

Nabízíme jej také jednou ročně jako otevřený kurz.

OBSAH :
Interní a externí klient
Naši konkurenti
Užívané metody prodeje - účinnější metody prodeje
Základy úspěšné komunikace
Důvěryhodná image
Kladení otázek jako klíčová metoda komunikace s klientem
Pozitivně působící slova
Psychologická struktura jednání - efektivnost
Rozhovor
Postup s otázkami
Vztahové styly
Efektivní argumentace
Naslouchání - užitečnost, bariéry
Osobnostní komunikační typy a jednání s nimi
Konfliktní osobnosti a jednání s nimi
Emoce a racionalita - jak pracovat na jejich vyváženosti
Vztahy - základ pro udržení klientů a spolupráci
Důvěra klíčový stav pro dobré vztahy
Metody vyjednávání
Styly vyjednávání
Fáze vyjednávání
Kroky prodeje
Firma v názorech veřejnosti
Obchod-stres-odolnost
Charakter práce a nadměrný stres
Asertivita
Sebeprosazení - vazba na sebevědomí
Komunikační ovzduší pracovní skupiny a jeho působení na klienta
Jak se učit novým dovednostem

VYJEDNÁVÁNÍ

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.