Vyjednávání a sebeprosazení

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na rozvíjení komunikačních dovedností v oblasti argumentace a vyjednávání, na asertivní zvládání problémových a konfliktních situací, na pozitivní sebeprosazení a posílení sebedůvěry.

Kurz vede lektorská dvojice. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané odborníky (psychologie, pedagogika, sociologie), kteří mají potřebné pedagogické dovednosti a bohaté zkušenosti s vedením výcvikových kurzů.

Přehled témat:
* úspěšné vyjednávání, fáze jednání, vyjednávací strategie a postupy
* jak být úspěšný v soutěživém jednání, jak dosáhnout kooperativního přístupu u partnera
* obtížné vyjednávání, zvládání zátěžových situací při vyjednávání, konflikty
* svízelné typy vyjednavačů a způsoby zvládání jejich negativního chování
* překonávání nátlakových taktik, jak se bránit manipulativním "chytákům"
* pozitivní sebeprosazení, rozvoj citlivosti v sociálním styku
* rozvoj sociální percepce, správné vnímání partnera a situace při vyjednávání
* typy lidského chování z hlediska sebeprosazení
* dovednosti a techniky pozitivního sebeprosazení, přehrávání rolí

Vyjednávání a sebeprosazení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.