Vyjednávání (2 dny)

Kurz na míru

Základní info

kurz je složen ze zážitků, cvičení a reflexí, podložených studijními texty a ukončen 
osobním plánem

Cíl: zvýšení schopnosti profesionálním vyjednáváním dosahovat cílů

- vytvoření osobní zakázky účastníka: dosavadní přístupy a dosažené výsledky, bariéry a stanovení cíle

  • moje osobní postoje při vyjednávání - vyjednávací styly a životní postoje a scénáře

  • principielní vyjednávací postoj a styl

  • příprava na vyjednávání, nastavení cílů, práce s informacemi a argumenty

  • vyjednávání a moc (BATNA), jak ji získat , udržet a .... žít s ní

  • vedení vyjednávání a postupné kroky

  • zahájení a práce s cílem a energií v průběhu vyjednávání, ofenzivní postupy

  • vyjednávací strategie - druhy a použití, protistrategie

  • zvládání pozičního odporu, konfliktu a vzepjatých emocí pomocí principielního vyjednávání- diplomacie a její slovník

  • zvládání manipulací, lstí, lží, ultimát a záměrných agresí pomocí principielního postoje, účinné obrany

  • ukončování vyjednávání - výhry, prohry a další vztah

  • vyjednávání o ceně

  • telefonické vyjednávání

  • vytvoření osobního plánu pro praxi (4 týdny)

Vyjednávání (2 dny)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.