Vyjednávání (2 dny)

Kurz na míru

Základní info

kurz je složen ze zážitků, cvičení a reflexí, podložených studijními texty a ukončen 
osobním plánem

Cíl: zvýšení schopnosti profesionálním vyjednáváním dosahovat cílů

- vytvoření osobní zakázky účastníka: dosavadní přístupy a dosažené výsledky, bariéry a stanovení cíle

  • moje osobní postoje při vyjednávání - vyjednávací styly a životní postoje a scénáře

  • principielní vyjednávací postoj a styl

  • příprava na vyjednávání, nastavení cílů, práce s informacemi a argumenty

  • vyjednávání a moc (BATNA), jak ji získat , udržet a .... žít s ní

  • vedení vyjednávání a postupné kroky

  • zahájení a práce s cílem a energií v průběhu vyjednávání, ofenzivní postupy

  • vyjednávací strategie - druhy a použití, protistrategie

  • zvládání pozičního odporu, konfliktu a vzepjatých emocí pomocí principielního vyjednávání- diplomacie a její slovník

  • zvládání manipulací, lstí, lží, ultimát a záměrných agresí pomocí principielního postoje, účinné obrany

  • ukončování vyjednávání - výhry, prohry a další vztah

  • vyjednávání o ceně

  • telefonické vyjednávání

  • vytvoření osobního plánu pro praxi (4 týdny)

Vyjednávání (2 dny)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.