Výcvik v koučování a efektivní práci s lidmi

Kurz na míru

Základní info

Náplň

Tento dlouhodobý kurz splňuje mezinárodní standardy pro certifikovaný výcvik v koučování a právě prochází procesem akreditace v České asociaci koučů – ČAKO. Zatím je možné absolvovat jeden až čtyři ročníky výcviku o délce vždy 105 hodin (7x2 dny ročně). Kurz je zaměřený na nejúčinnější formy práce s lidmi – tedy na koučování s jednotlivcem a se skupinou, moderování skupinové práce, učení ve skupině, skupinové řešení problémů a skupinovou terapii.

Co se týká koučovacích škol, výcvik vychází jako ze svého základu ze systemického přístupu, který doplňuje o GROW model a metodiku Inner Game. Na tuto základnu pak dále přidává psychologické a terapeutické inspirace z Gestalt terapie, Rogersovského PCA, narativní formy práce, Ericksonského přístupu, NLP a dalších škol.

Určeno pro

Kurz je vhodný pro manažery, podnikatele, vedoucí skupin, lektory, učitele, konzultanty, personalisty, sociální pracovníky, terapeuty, interní a externí kouče a pracovníky dalších pomáhajících profesí.

Cíl výcviku

Seznámení s nejdůležitějšími filozofickými a psychologickými základy pro nedirektivní efektivní práci s lidmi, osvojení si metodiky a zásad neinstruktivních způsobů vedení lidí a praktické zvládnutí nejúčinnějších koučovacích a moderačních nástrojů pro jednání s jednotlivcem a se skupinou v oblasti výchovy, výuky, managementu, řízení změn i v  poradenství.

Přehled procvičovaných koučovacích postupů a metod

Vedení a podpora • Práce se zadáním • Navázání vztahu a vytvoření bezpečného prostředí • Respekt a důvěra ve schopnosti a zdroje lidí • Otevřené konstruktivní otázky namísto instrukcí a rad • Nerekapitulování, nevnášení vlastních myšlenkových schémat a nepřebírání odpovědnosti za partnera • Přesná definice žádoucích výstupů a cílů • Škálování • Zaměření na řešení a ne na problém • Představivost, imaginace a otázka na zázrak • Hledání malého rozdílu, který může způsobit velký rozdíl • Začít nové raději, než končit se starým •  Přerámování (volba výkladu) a změny kontextů (objevné úhly pohledu) • Využití externích vzorů a vžívání se do druhých • Konstruování možností • Moc slov, víry a rozhodnutí •  Paradoxní předpisy,narušení rovnováhy systému • Moc pozorování a předstírání • Klíčová  slova nesoucí význam a energetické zkratky • Psychologická práce s energií, pozitivní plánování a potěšení ze života • Metafory, analogie a podobenství • Uvědomování a prožívání • Tvořivé experimenty a dialog na několika židlích • Kotvení zdrojů • Narativní forma práce s příběhy • Externalizace problému • Pravidelnost, „domácí úkoly“ a vykazatelnost • Synergická spolupráce s koučem – být partnerem v klientově hře • Ocenění, uznání a povzbuzování není nikdy dost • Reflexe a nabídka alternativ • Závěrečná zpětná vazba a intervence.

Zaměření jednotlivých ročníků

1. ročník (105 hodin)

Hlavním důrazem 1. ročníku kurzu je probrání filozofie a metodiky koučování s jednotlivcem praktický nácvik individuálních koučovacích rozhovorů, a to jak mezi účastníky navzájem, tak později i s externími klienty. Nácvikové rozhovory neřeší modelové situace, ale jsou zaměřeny na reálné aktuální potřeby účastníků – to znamená, že v této fázi se účastníci nejenom učí koučovat, ale zároveň si odnášejí i řešení svých aktuálních osobních, manažerských, vztahových či profesionálních potřeb. Výcvik je v mezidobích mezi soustředěními doplněn zadáními pro praktickou práci účastníků s lidmi v jejich okolí, ze kterých účastníci zpracovávají písemné zápisy a postupně i videonahrávky.

Kurz je po úspěšném absolvování zakončen certifikátem: „Koučování a moderování – efektivní práce s lidmi – 1. stupeň (105 hodin) – práce s jednotlivcem“.

2. ročník (105 hodin)

Obsahem 2. ročníku je především nácvik různých forem skupinové práce (skupinové koučování, skupinové moderování, týmové řešení problémů, skupinový výcvik) a rozšíření metodického aparátu práce s lidmi o nedirektivní psychologické a psychoterapeutické přístupy, jako jsou Gestalt experimenty, NLP, Ericksonský přístup, metodika budování komunit, apod. V koučování s jednotlivcem se podrobněji nacvičuje práce se zadáním a s kreativními reflexemi.

Kurz je zakončen certifikátem: „Koučování a moderování – efektivní práce s lidmi – 2. stupeň
(105 hodin) – práce se skupinou a psychologické školy“.

3.—5. ročník (105—315 hodin)

3.—5. navazující ročníky jsou především supervizní, kdy si účastníci na kurz přinášejí své reálné případy z praxe, a s jejich pomocí pracují na svém dalším rozvoji. Ke spektru používaných nástrojů pak každý ročník přidává další metodické prvky z psychoterapeutických a jiných škol využitelných pro tvořivou práci s lidmi i se sebou samými podle potřeb účastníků. Příkladem může být skupinová terapie, externalizace problému, systemické konstelace, výklad snů, psychoterapie zaměřená na tělo, apod.

Kurz je zakončen certifikátem: „Koučování a moderování – efektivní práce s lidmi – 3. stupeň – (105—315 hodin) – supervize a intervize projektů z praxe účastníků“.

Výcvik v koučování a efektivní práci s lidmi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.