Výcvik mimosoudního řešení sporů - téma dle zadání účastníků výcviku - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům pověřovaným prosazováním zájmů organizace dohodou v opozičních situacích vně i uvnitř organizace, podnikatelům a pracovníkům personálních a právních útvarů, pracovníkům státní správy a samosprávy.
Limitovaný počet účastníků (2 - 4 osoby)!


Cíle semináře:
Individuální poradenství zaměřené na zdokonalení účastníků v užívání taktických a komunikačních vyjednávacích dovedností přímého kooperativního vyjednávání sporů a střetů.


Obsah:
Detailní obsah je stanoven na základě předběžné dohody lektora a účastníků výcviku.

- Přímé vyjednávání modelových sporů účastníky výcviku
- Vyjednávání sporů z praxe účastníků
- Zpětná vazba zprostředkovaná partnery ve vyjednávání a videozáznamy jednání

Individuální poradenstvíMetody:
Řešení modelových sporů a střetů, zpětná vazba lektora a partnerů v modelových situacích, diskuze, v případě potřeby nácvik dílčích dovedností.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Střety zájmů a potřeb jsou přirozenou součástí života každého jednotlivce i organizace. Zdokonalením se v technikách přímého vyjednávání minimalizujete počet případů, kdy Vaši partneři nebo Vy sami, budete mít pocit, že s partnerem se nedá standardně jednat, že je třeba zásah vyšší autority, případně soudu. Rozšířením okruhu sporných situací, které dokážete vyřešit vlastními silami, zlepšíte svou image. Ušetříte čas a finanční náklady na soudní řízení i v případech, v nichž je výrok soudu či jiné autority o dohodě nutný či zákonem stanovený.

Výcvik mimosoudního řešení sporů - téma dle zadání účastníků výcviku - NOVINKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.