VÝBĚROVÝ A PŘIJÍMACÍ POHOVOR

Kurz na míru

Základní info

Cílem tréninku je seznámit účastníky s nástroji, které se běžně používají pro efektivní vedení výběrových a přijímacích pohovorů.


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí: 

  • Efektivně strukturovat pohovor a klást vhodné otázky.
  • Všímat si důležitých věcí na uchazečích (soulad verbální a neverbální komunikace, metoda STAR atd.), umět pozorované vyhodnotit.
  • Zvládat manipulace při pohovorech.
  • Zvýšit citlivost na zkreslení při hodnocení a používat pomocné nástroje (dotazníky, diagnostika atd.).
  • Efektivně řešit náročné situace a dobře sdělovat výsledky, včetně negativních


Metodika:
Účastníci si v tréninku přímo vyzkouší klíčové fáze pohovoru společně s kvalifikovanou zpětnou vazbou. Kombinace výukových videí a interaktivního výkladu vybaví účastníky vědomostmi a pomůže jim uvědomit si své silné a slabší stránky při vedení výběrových rozhovorů. Formou řešení kazuistik, hraní rolí a videotréninku mohou účastníci hledat nové strategie a vyzkoušet nové postupy v bezpečném prostředí tréninkové skupiny.

VÝBĚROVÝ A PŘIJÍMACÍ POHOVOR

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.