VÝBĚR A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

Kurz na míru

Základní info

Rozsah tréninku: 2 dny

Úvod tréninku

Představení účastníků a lektora

Brainstorming: Očekávání účastníků od tréninku, s čím přicházíte

Výběr nových zaměstnanců

Vedení výběrového pohovoru

Tréninkový videofilm: „Více než jen intuice"

Behaviorální pohovor

Cvičení na  behaviorální otázky

Rolová hra: „Vedení výběrového pohovoru " (analýza videozáznamu), zpětná vazba

Poskytování účinné zpětné vazby

Zpětná vazba založené na faktech

Principy poskytování účinné zpětné vazby

Pozitivní zpětná vazba

Korektivní zpětná vazba

Rolová hra - „ Dejte podřízenému pozitivní/korektivní zpětnou vazbu"

Systém hodnocení a hodnotící pohovor

Výhody systému hodnocení pro firmu, manažery

Systém hodnocení ve Vašem prostředí

Zásady vedení hodnotícího pohovoru

Uplatňování koučovacího přístupu při vedení pohovoru

Stanovení úkolů rozvoje hodnoceného

Rolová hra -„Hodnotící pohovor" (analýza videozáznamu), zpětná vazba

Závěr tréninku

Shrnutí a zhodnocení tréninku

Co si ze tréninku odnáším pro svou praxi?

Individuální akční plány

VÝBĚR A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.