Vodca, líder, kouč

Kurz na míru

Základní info

komunikácia, rast osobnosti, tímová práca, pracovný úspech, zvýšenie príjmu, odolnosť na trhu práce

Učebná osnova :
Revolúcia medziľudských vzťahov
Nachádzame v sebe vodcovskú osobnosť
Začíname komunikovať
Ako motivovať ľudí
Vyjadrenie skutočného záujmu o druhých
Vidieť veci očami druhého
Počúvaním sa učíme
Vytvárame tím pre zajtrajšok
Rešpektovať dôstojnosť druhých
Uznanie, chvála a odmeny
Riešime chyby, sťažnosti a kritiku
Stanovenie cieľov
Zameranie a disciplína
Dosiahnutie rovnováhy
Vytvorenie kladných duševných postojov
Naučte sa žiť bez strachu
Sila entuziazmu
Záver – Uveďte všetky myšlienky do praxe

Vodca, líder, kouč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.