VNITŘNÍ ZÁKAZNÍK

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Jen těžko lze dosáhnout dlouhodobě spokojeného vztahu s externím zákazníkem, jestliže nejsou ve společnosti nastaveny dobré vztahy se zákazníky interními. Účastníci v tomto programu porozumí tomu, že každý má svého interního zákazníka a naučí se, jak mu vycházet vstříc a jak s ním jednat ku prospěchu celé společnosti.

 

Cíle programu

 • Naučit se identifikovat vnitřní zákazníky a hledat nové možnosti ke zlepšování firemních procesů ve vazbě na zákazníka
 • Ujasnit si, jaké služby ze své pracovní pozice poskytuji vnitřním zákazníkům
 • Seznámit se a identifikovat možnosti zefektivnění komunikace se zákazníky

 

 

Obsah programu

 • Firemní kultura a orientace na zákazníka
 • Vnitřní zákazník / vnější zákazník – kdo je kdo
 • Interní a externí zákazník ve firemních procesech – jak je uspokojení externího zákazníka vázáno na uspokojení zákazníka interního
 • Podstata zákaznického přístupu a principy komunikace ve firmě orientované na zákazníka
 • Proces a míra uspokojování potřeb zákazníka (v aplikaci na externí i interní zákazníky)
 • Zásady efektivní komunikace v kontaktu se zákazníky a utváření vztahu se zákazníkem
 • Nejčastější chyby, ke kterým při komunikaci dochází a jak se jich vyvarovat
 • Typologie zákazníků, efektivní komunikace s jednotlivými typy lidí z hlediska zachování zákaznického přístupu
 • Stanovení oblastí vedoucích ke zlepšení vnitřní komunikace a spolupráce ve společnosti

Užitečné Vám v této souvislosti může být i ... a nebo ...

 

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení, hry, testy, dotazníky  a případové studie

 

 

Klíčová slova

interní zákazník, klient, vnitřní, klientský přístup, zákaznický přístup, klientská orientace, zákaznická orientace, potřeby, užitek, spolupráce, komunikace, služba, služby, firemní kultura, orientace na zákazníka

VNITŘNÍ ZÁKAZNÍK

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.