Velká revize ISO 14001_2015 v praxi

Kurz na míru

Základní info

V září 2015 proběhly u jednoho z nejvyužívanějších světových standardů zásadní změny a klíčová vylepšení. Technická oprava (Cor 1:2009) vydaná roku 2009
obsahovala pouze formální dodatky, kdežto obsah zůstal nezměněný. Konečná verze normy ISO 14001:2015 byla zveřejněna 15.9.2015.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z environmentálních standardů v organizaci. Interním auditorů, kteří potřebují aktualizovat své zkušenosti, manažerům všech úseků, pracovníkům kvality, ekologie a výroby.

Jedním ze zpřísněných požadavků je požadavek "4.4.3 Komunikace", zejména s ohledem na tzv. externí komunikaci, to znamená s dodavateli, odběrateli, akcionáři, úřady, veřejností atd.

Norma požaduje, aby organizace ve vztahu ke svým environmentálním aspektům a k systému environmentálního managementu vytvořila, zavedla a udržovala postupy pro přijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podněty od externích zainteresovaných stran

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Seznámení se souborem realizovaných změn
 Návaznost na ISO 9001:2015
 Změna struktury dle Annex SL
 Realizace a uplatnění požadavků na rizika
 Dokumentační povinnost – snížení byrokracie
 Identifikace významných faktorů
 Propojení rizik v systému QMS a EMS
 Zvolení správné komunikace s úřady
 Příklady z praxe a zkušenosti z aplikací v organizacích

ČAS SEMINÁŘE: 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Jiří Šebestík
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Velká revize ISO 14001_2015 v praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.