VEDOUCÍ / EXTERNÍ AUDITOR dle OHSAS 18001:2007

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) na vykonávání nezávislých externích auditů druhé (tj. zákaznických auditů nebo auditů u dodavatele) a třetí strany podle normy OHSAS 18001:2007 tím, že se podrobně seznámí se všemi IRCA definovanými zásadami a postupy na vykonávání auditu druhou a třetí stranou a prokáže praktické zvládnutí znalostí a schopností pro plánování a vedení auditu.

Kurz je určený:
Pro všechny potenciální externí auditory, kteří chtějí získat certifikát IRCA za účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení externích auditů druhou a třetí stranou.

Obsah kurzu:
- Porozumění požadavkům normy OHSAS 18001:2007
- Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou
- Procesní přístup k vykonávání auditu
- Plánování auditu
- Vedení úvodní schůzky (úvodní návštěvy)
- Přezkoumání dokumentace systému řízení bezpečnosti
- Přezkoumání vyhodnocování a zlepšování systému řízení bezpečnosti
- Identifikace rizik a souvisejících právních požadavků
- Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Stanovení cílů, cílových hodnot a programů systému řízení
- Řízení ztrát prostřednictvím efektivního systému řízení rizik
- Příčina, následky, řízení ztrát
- Měření a monitorování bezpečnosti
- Systém plánování inspekcí
- Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
- Výklad postupu a zásad vykonávání externího auditu
- Zjištění z auditu, definice neshod, kategorizace neshod
- Dokumentace výsledků auditu, vypracování závěrečné zprávy z auditu
- Řešení neshod, opatření k nápravě
- Periodické audity
- Akreditační schéma a jejich kritéria
- Kvalifikační požadavky na externího auditora
- Schopnosti pro efektivní vedení externího auditu
- Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
- Vykonání závěrečné písemné zkoušky

VEDOUCÍ / EXTERNÍ AUDITOR dle OHSAS 18001:2007

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.