Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: kurz "Vedoucí a manažer kvality laboratoře III." přibližuje účastníkům problematiku týkající se činnosti odběrů vzorků v laboratořích, se zaměřením na organizaci pracovního času a jeho optimální využití. Kurz navazuje na kurz Vedoucí a manažer kvality laboratoře II., ale jeho absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci. 

Cílová skupina: vedoucí a manažeři kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit.

Obsah kurzu:

 • Informace k odběru vzorků pro zákazníky laboratoře
 • Vzorkování – požadavky na odběr vzorkování (plán, postupy, záznamy a protokol  vzorkování, systém identifikace vzorků, zařízení, vzorkovnice a pomůcky k odběru vzorků)
 • Odborná způsobilost vzorkařů
 • Transport vzorků do laboratoře
 • Měřidla, kalibrace, kontroly
 • Zařízení - interní/externí údržba, software
 • Laboratorní informační systém – validace a verifikace, požadavky na bezpečnost a zabezpečení přenosu dat, provozní deník k LIS, základní právní a technické aspekty bezpečného používání informačního systémů, smlouvy s externími poskytovateli služeb, role IT v laboratoři
 • Organizace osobních a pracovních úkolů
 • Pracovní čas a výkonnost
 • Předpoklady řízení času
 • Stanovení priorit a plánování
 • Výmluvy, psychické bloky, zloději času
 • Plánování a delegování - jak si zajistit spolupráci

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 2 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.