Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.

Kurz na míru

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Není určen pro úplného nováčka bez znalosti systému managementu kvality (znalosti můžete získat praxí, nebo účastí na kurzech Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zaměříme se na definování procesů laboratoře, měření výkonnosti procesů, interní audity a řízení neshod (neshodné práce), metody, nástroje a motivace pracovníků. Kurz navazuje na kurzy Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti  a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti, ale jejich absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci.
Součástí kurzu jsou případové studie praktické ukázky.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.


Program:

 • Procesy v laboratoři
 • Schéma procesů
 • Monitorování a měření procesů (indikátory kvality)
 • Interní audity se zaměřením na audit procesu
 • Neshody, používané metody analýzy příčin, náprava a nápravná / preventivní opatření
 • Případové studie: procesy v laboratoři, stanovení kritérií pro monitorování a měření, indikátory kvality, analýza příčin
 • Leader nebo manažer, rozdělení činností spadajících do oblasti řízení a vedení lidí
 • Charakteristiky dobrého leadera - 5Q, 5 úrovní leadershipu, 4M
 • Zhodnocení vlastního vůdcovství, identifikace sebeuvědomění, silných a slabých stránek
 • Styly vedení lidí
 • Nástroje podporující posun od manažera k leaderovi
 • Případové studie: test sebeuvědomění a empatie, audit silných a slabých stránek prostřednictvím testu MBTI, SWOT analýzy, 360° zpětné vazby, hodnocení leadershipu, stanovení plánu rozvoje

Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte prosím na info@systemy-jakosti.cz

 

Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.