Vedenie rozhovorov

Kurz na míru

Základní info

Ciele:

Cieľom programu je zvýšiť pracovnú efektívnosť účastníkov:

* pri vedení prijímajúceho, hodnotiaceho, karhajúceho, motivujúceho rozhovoru
* identifikovaním postojov ľudí v organizácii k pripravovanému hodnoteniu
* poznaním variantných cieľov, stratégií a taktických nástrojov pri vedení rozhovorov a ich aplikácii vo vlastnej pracovnej činnosti
* na základe modelových situácií zistením úrovne vlastných zručností vedenia rozhovoru a možnosti ich rozvoja.

Vedenie rozhovorov

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.