Vedenie ľudí, motivácia

Kurz na míru

Základní info

Ciele:

* vedieť charakterizovať vedenie ľudí a vymedziť základné typy vedúcich
* vedieť popísať rozdiely v správaní manažéra zameraného na úlohy, resp. ľudí
* byť schopný charakterizovať jednotlivé štýly vedenia ľudí a určiť vhodnosť ich použitia na základe reálnej situácie v práci
* mať vyskúšané vedenie ľudí pri plnení zadanej úlohy a poznať vlastný preferovaný štýl vedenia podriadených,
poznať princípy použitia vybraných prístupov k motivácii podriadených.

Vedenie ľudí, motivácia

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.