Vedení zaměstnanců

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro:
Střední management společností

Cíl:
Osvojit si základní principy a dovednosti řízení a vedení lidí

Obsah:
* Styly řízení
* Autorita manažera - co ji vytváří, podporuje a omezuje
* Řízení pracovního výkonu (motivace, hodnocení, rozvoj, odměna)
* Způsoby motivování pracovníků a jejich aplikace v praxi
* Osobní motivace a její vliv na řízení lidí
* Spokojenost v práci a motivační stimuly
* Hodnocení podřízeného

Vedení zaměstnanců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.