VEDENÍ VŮDCOVSTVÍM

Kurz na míru

Základní info

Výcvikový programy pro ředitele škol a zástupce ředitelů škol

* manažer dříve a nyní - změny v pojetí manažerské práce a manažerských přístupů; náhrada modelu "jeden nahoře, ostatní dole", tedy klasického příkazového vedení, modelem leadershipu (vedení vůdcovstvím), motivačním přístupem
* motivování a demotivování spolupracovníků stylem řízení - vedení a motivování prostřednictví vůdcovství a příkazové vedení
* využití emoční inteligence pro vytvoření pozitivního klimatu; emoční inteligence; když chytrý je hloupý - důsledky emoční negramotnosti, význam emocí, biologické projevy emocí, schopnost účinně působit na emoce vlastní a účinně působit na emoce druhých
* co potřebuje manažer umět, aby dokázal dobře vést a motivovat spolupracovníky (podle Warrena Bennise)
* čím jsou motivováni efektivní "šéfové"
* nejčastější osobnostní slabiny adeptů vůdcovství
* ohodnocení vlastních dovedností pro vedení
* jak se stát vůdčí osobností

VEDENÍ VŮDCOVSTVÍM

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.