VEDENÍ TÝMU

Kurz na míru

Základní info

ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
VEDENÍ A ŘÍZENÍ TÝMU, EFEKTIVNÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
/průřezový kurz manažerskými dovednostmi/

PŘEDPOKLÁDANÁ VÝCHODISKA
Potřeba zefektivnit práci manažerů a sladit ji s vizí a strategií
Potřeba stabilizovat kvalitní manažery pomocí rozvoje
Potřeba vytvářet systematicky manažerům prostor pro relaxovanou tréninkovou atmosféru, která podporuje ochotu revidovat a usměrňovat vlastní manažerské chování
Potřeba získat dovednost vedení lidí k efektivní týmové spolupráci - synergickému efektu
METODY TRÉNINKU ? INTERAKTIVNÍ
Výklad a výcvik je doprovázený diskusemi, případovými studiemi, inspirujícími video nahrávkami, využívání výměny názorů, zkušeností, informací, brainstorming, diskrétní auto diagnostika s následnými individuálními konzultacemi, které budou zahrnovat i zpětnou vazbu z tréninku ve vazbě na řešení skutečných pracovních situací, eseje /zpracování řešení pracovní kauzy za pomoci získaných poznatků v tréninku/
Výcvik je veden zábavnou a aktivizující formou, aby účastníci akceptovali co nejvíce předaných informací a byli je schopni využít v pracovním i soukromém životě.
ORGANIZACE
Skupiny maximálně do 15 účastníků
Termíny k výběru: podle dohody, většinou organizován jako dvoudenní
U dvoudenních kurzů nabízíme ještě možnost individuálních konzultací pro účastníky ve večerních hodinách.
CÍLE
Osvojení poznatků a dovedností /přednáškovou i zážitkovou formou/, které umožní účastníkům lépe posuzovat a korigovat svoje chování ke klientům, podřízeným i nadřízeným tak, aby dokázali vytvářet na pracovišti příznivou pracovní atmosféru podporující výkonnost pracovníků i dobré a účinné vztahy s externími i interními klienty. Zároveň aby nahlédli na svoje dosavadní manažerské či obchodní aktivity, jejich průběh a důsledky, zmapovali možnosti zlepšení a získali motivaci i energii k rozvoji.
Cílem individuálních konzultací - zvýšení účinnosti kurzů /rychlá zpětná vazba pro manažera i lektora, sebereflexe manažera, řešení choulostivých problémů /

VEDENÍ TÝMU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.