Vedení týmu

Základní info

Každý vedoucí pracovník potřebuje ovládat celou řadu dovedností, které
mu umožní vést efektivně svěřený tým a požadované výsledky dosahovat
ve správný čas.

Komu je školení určeno

• pracovníkům, kteří řídí a vedou druhé (podřízené či členy pracovních
  týmů)
• lidem, kteří často spolupracují s dalšími kolegy
• zaměstnancům, kteří zastupují firmu v pracovních skupinách, komisích,
  poradenských týmech, oponentních radách apod.
• všem, kteří hledají další cesty ke zvýšení kvality a produktivity prováděné
  práce

Obsah školení

• motivace ostatních a sebemotivace
• úrovně vedení a leadershipu (vůdcovství)
• slabiny efektivního působení na druhé
• pět klíčových fází pracovního procesu na jakékoli pozici
• optimalizace pracovního zatížení
• umění přesvědčovat a ovlivňovat
• komunikační sítě, jejich vytváření a využívání
• zvládání námitek proti vámi navrhovaným změnám, řešením, postupům,
  organizaci práce atd.
• skupinová práce a spolupráce mezi jednotlivci a skupinami

Co Vám školení přinese

Školení Vám poskytne podporu při hledání efektivní cesty a vyváženosti
mezi řízením a vůdcovstvím/vedením. Pomůžeme Vám lépe poznat Vaše
předpoklady k řízení a vedení a individuální inklinaci k určitému manažer-
skému stylu a nabídneme variantní cesty k ovlivňování druhých s přihléd-
nutím ke stanoveným cílům, situacím, aktérům apod. Během školení získáte
také znalosti dovednosti pro zlepšení Vaší schopnosti vypořádat se s ne-
zájmem a nízkou mírou spolupráce ze strany interních i externích subjektů
(jednotlivců i skupin).

Vedení týmu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.