Vedení porad

Kurz na míru

Základní info

Seminář je určen všem manažerům, kteří usilují o zefektivnění pracovních porad jako základního nástroje komunikace a řízení v pracovních týmech. Účastníci si osvojí znalosti a dovednosti, jak správně vést pracovní poradu, jak se vyvarovat různých chyb a nedostatků, jak prostřednictvím porady řešit pracovní problémy, informovat a motivovat spolupracovníky.

Kurz vede zpravidla lektorská dvojice. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané odborníky (psychologie, pedagogika, sociologie), kteří mají potřebné pedagogické dovednosti a bohaté zkušenosti s vedením výcvikových kurzů.

Přehled témat:
* porada jako nástroj vedení, typy porad a jejich cíle
* základní zásady vedení efektivních porad, důkladná příprava porady
* podmínky pro úspěšný průběh porady, sociální role v rámci pracovních porad
* sociálně psychologická atmosféra na poradách
* způsoby vedení porad, různé typy vedoucích a jejich výhody i záporné stránky
* vedení porady jako moderování, zásady efektivní komunikace na poradách
* analýza informací na poradách a hledání optimálního způsobu řešení
* motivační úloha pracovních porad, modelové situace, případové studie

Vedení porad

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.