VEDENÍ PORAD

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Porada je relativně podceňovaným nástrojem vedení a řízení, přitom koncentruje potenciál celého týmu. Je škoda nevyužít její možnosti naplno.

Program se soustředí na osvojení efektivních postupů, které je nezbytné realizovat před poradou, při vedení porady a po poradě, v souvislosti s rozdílnými cíli, které porady mohou mít.

 

 

Cíle programu

  • Osvojit si nástroje, které umožní správně stanovit účel porady a její specifické cíle, a efektivně strukturovat poradu v čase
  • Naučit se, jak dosáhnout aktivní účasti všech členů týmu v průběhu i při přípravě porady
  • Prohloubit komunikačních dovednosti užitečné pro vedení porady

 

 

Obsah programu

  • Porada jako nástroj pro řízení a rozvoj týmu

-       různé typy porad, jejich účel a cíle

-       zásady efektivní porady

-       význam týmového rozhodování

  • Příprava porady

-       definování cíle

-       stanovení časového harmonogramu

-       výběr účastníků

-       organizační zajištění

  • Komunikační situace vznikající v průběhu porady – včasná identifikace, řešení a využití ve prospěch týmu
  • Vedení porad

-       metody řízení odpovídající různým typům porad

-       role a odpovědnosti vedoucího porady

-       zásady práce se skupinou

-       řešení kritických situací

-       follow-up porady

-       kontrola úkolů a zpětná vazba

 

Užitečné Vám může být i ...  

 

Metody          

  • interaktivní výklad 
  • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
  • praktická cvičení, hry, testy, dotazníky a případové studie

 

Klíčová slova

nástroj řízení, vedení, porada, porady, tým, rozhodování, řešení, informace, komunikace, moderování, diskuse, meeting, jednání, schůze

VEDENÍ PORAD

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.